Čo znamenajú čísla na zapaľovači Zippo?

Posted by admin on April 9th, 2011

Ako na väčšine zberateľských produktov, aj na Zippo zapaľovačoch je vyrazený rok a mesiac výroby. Všeobecne platí, že čím starší Zippo vlastníte, tým väčšiu má hodnotu.

Čo sa Zippo zapaľovačov týka, veľa ľudí si často myslí, že čím väčšie písmeno je na spodu zapaľovača, tým je hodnotnejší. Táto informácia je len fám, pretože čísla označujú mesiac, kedy bol zapaľovač vyrobený. Dvojčíslie zasa rok výroby.

 • A = Január
 • B = Február
 • C = Marec
 • D = Apríl
 • E = Máj
 • F = Jún
 • G = Júl
 • H = August
 • I = September
 • J = Október
 • K = November
 • L = December

To znamená, že ak máte na zapaľovači H 07, bol vyrobený v auguste v roku 2007. Takéto značenie však Zippo nepoužíva od začiatku, prešlo sa naňho až od roku 2001. Predtým sa využívalo viacero značení.

Na prvých zapaľovačoch z roku 1933 označenie dátumu výroby nebolo uvedené, spodná strana bola úplne hladká. V roku 1937 bol na spodu Zippo zapaľovača vyrazený nápis Patent Pending, neskôr aj s číslom patentu 2032695.

Od roku 1957 do  roku 1986 sa používali bodky, lomítka a lomky na určenie dátumu výroby. Toto označenie sa na Zippo dávalo kvôli kontrole kvality, aby sa vedelo, v ktorej sérií bol daný zapaľovač vyrobený. Rokom 1986 sa začalo zrozumiteľnejšie označovanie, rok sa označoval rímskou číslicou. 1986 mal znak II, 1987 III, … , 2000 XVI. V roku 2000 bolo nad čímskou číslicou napísané aj číslo 2000. Od 2000. roku sa zapaľovače Zippo označujú tak, ako to poznáme dnes. Podrobný rozpis označovania si môžete prezrieť tu.